Hovedmenu  

   

Følg os på:

   

Indsamling

Detaljer

Støt op om et lokalt initiativ og få samtidigt et skattefradrag på din selvangivelse!

Du kan bidrage til indsamlingen her: https://gaveindsamling.dgi.dk/DetailedView.aspx?nr=201300005106

Det er muligt at støtte projektet og samtidigt få et skattefradrag, idet indsamlingen er omfattet af reglerne i ligningsloven § 8A.
 
I praksis skal bidragyderen indbetale gavebeløbet ved brug af Dankort på dette link: https://gaveindsamling.dgi.dk/DetailedView.aspx?nr=201300005106. Husk at oplyse CPR/CVR nummer i forbindelse med indbetalingen såfremt der ønskes fradrag for bidraget.
 
Indsamlingen foregår i samarbejde med DGI´s (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) gavefond og DGI sørger for at støttebeløbet indberettes til SKAT, således at beløbet automatisk bliver tilføjet til din selvangivelse.
 
Indsamlingen er planlagt til at forløbe fra 2013 til Gymnastikkens Hus står færdigt. Efter endt indsamling vil Nivå Gymnastikforening få udbetalt de indsamlede støttemidler fra DGI.
 
For privatpersoner er alle støttebeløb op til kr. 14.500 årligt fradragsberettiget på selvangivelsen. Dette er gældende for alle personer over 18 år, som er skattepligtige i Danmark.
 
Selskabers og andre skattepligtige institutioners fradrag for udgifter til løbende ydelser kan højst udgøre 15 procent af selskabets skattepligtige indkomst. De 15 procent beregnes af den skattepligtige indkomst, før indkomsten er nedbragt med fradrag efter ligningslovens § 12, stk. 3.
Selskabet skal oplyse sit navn og cvr-nr. i forbindelse med indbetalingen, hvis det ønsker fradrag for dem.
 
Vi håber at du har lyst til at bidrage og siger allerede nu tak for støtten!

Hvad er Gymnastikkens Hus?
Nivå Gymnastikforening har i årtier ønsket at træne gymnastik i tidssvarende idrætsfaciliteter. Gymnastikforeningen er en af Fredensborg Kommunens største foreninger og rummer samtidigt nogle af landets dygtigste gymnaster. Den seneste tid har ideen om et halprojekt med fastopstillede redskaber og springgrave gået under navnet "Gymnastikkens Hus". Projektet bliver nu realiseret, idet politikerne har afsat 22 mio. kr. til projektet i årene op til 2019. Du kan læse mere om projektet på www.gymnastikkenshus.dk og https://www.fredensborg.dk/politik/kommunen-i-udvikling/gymnastikkens-hus.

Nivå Gymnastikforening samler midler sammen til den forholdsvis store udgift der forventes at være i forbindelse med indkøb af gymnastikredskaber.