Hovedmenu  

   

Følg os på:

   

Projektstatus medio august 2014

Detaljer

Projektgruppen bag Gymnastikkens Hus har i det forgangne år arbejdet hårdt på at udarbejde udbygningsplaner samt et realistisk prisoverslag i samråd med arkitekter, gymnastikredskabsfirmaer og Lokale og Anlægsfonden. NG ønsker, at Gymnastikkens hus skal rumme forening, skoler, fritidshjem, fritidsklubber, børnehaver, vuggestuer samt have åbne arrangementer for alle kommunens borgere. Alt dette er kun muligt, såfremt de fysiske rammer bliver etableret i en ordentlig størrelse og minimum som den løsning, vi har skitseret med en udbygning på 1250 m2 i grundareal. Størrelsen af hallen er også vigtig af hensyn til børnenes sikkerhed ved aktivitet i hallen.

Vi har udarbejdet denne folder(Link) med information om nogle af de aktiviteter, vi ser indeholdt i Gymnastikkens Hus og håber meget at vores anmodning til byrådet om yderligere bevilling af 7 mio. kr. vil blive imødekommet, så Gymnastikkens Hus kan rumme alle de ønskede aktiviteter og brugergrupper. Ideerne spirer fortsat, og vi er sikre på, at flere aktiviteter vil komme til.

En afklaring forventes at komme i løbet af ganske kort tid, da politikerne i Fredensborg Kommune har budgetseminar i den kommende weekend.

Det skal også lige nævnes at Fritids- og Idrætsudvalget besluttede på deres møde d. 7. maj at der skulle være permanent redskabsopstilling i Holmegårdshallen fra denne sæson af. Det er meget værdsat af gymnastikforeningen og dets mange aktive gymnaster!