Hovedmenu  

   

Følg os på:

   

Gymnastikkens Hus er fortsat med på Fredensborg Kommunes budget.

Detaljer

Hårde vilkår for kommunens budget har desværre forskudt investeringsmidlerne (11,5 mio. kr.) 1 år til 2017, men midlerne til projektering (0,5 mio. kr.) er fortsat afsat i 2015.

Der blev ikke afsat yderligere økonomi til Gymnastikkens Hus på budgetforliget 2015-2018. Der konkluderes dog at økonomi udover de afsatte 12 mio. kr. kan findes blandt de afsatte puljemidler til fritidsfaciliteter. I den ”Fælles pulje for fritidsfaciliteter” er der på nuværende tidspunkt afsat 5 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i både 2017 og 2018.

Vi kan med de 0,5 mio. kr. i 2015 fortsætte planlægningsarbejdet af haludbygningen i det kommende år for bl.a. at få nærmere afklaring af projektet og finansieringsbehov i samarbejde med Fredensborg Kommune.

Kommunens endelige budget kan ses her:
http://www.fredensborg.dk/files/Fredensborg%202012/Filer%20Fredensborg/Budget/Budgetforlig%202015-2018.pdf